stribols mazs2018Gulbenes pilsētas pārvalde sadarbībā ar Gulbenes sporta centru 2018.gada 14.jūlijā organizē Gulbenes pilsētas atklātās sacensības strītbolā. Sacensībās atļauts piedalīties un veidot jaukta tipa komandas līdz 4 spēlētājiem. Komandas pieteikums jāiesniedz līdz 12.jūlijam, zvanot pa tālruni 26682145. Vārdiskais pieteikums jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim sacensību dienā līdz plkst.12.00. Nolikums ar pielikumiem