Gulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības.

Beļavā 23.jūlijā plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks”. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Beļavā 24.jūlijā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Ozolkalna kultūras un sporta centra “Zīļuks”. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs