Gulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības.

Rankā 30.jūlijā plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Rankas kultūras namā. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.
Rankā 2.augustā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Rankas kultūras nama. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

ranka vingr 30 07

ranka nujo 2 08

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs