siltie2018.gada 8.septembrī Gulbenes novada Lizuma pagasta „Siltie” golfa laukumā notiks Gulbenes novada čempionāts golfā.

NOLIKUMS

Sacensību mērķis:

 • Paplašināt Gulbenes novada golfa spēlētāju aktivitātes.
 • Piesaistīt jaunus golfa spēlētājus no visa Gulbenes novada.
 • Noskaidrot Gulbenes novada čempionus golfā sievietēm un vīriešiem.

Sacensību vieta un laiks:

 • Sacensības notiek Gulbenes novada Lizuma pagasta „SILTIE” golfa laukumā.
 • Sacensību diena- 2018.gada 8.septembris (sestdiena).

Sacensību laiks:

 • visiem spēlētājiem starts plkst. 10.00 Lizuma pagasta golfa laukumā „SILTIE”.
 • reģistrēšanās un sacensību izloze ne vēlāk kā 10 minūtes pirms starta laika.

Sacensību vadība:

 • Gulbenes novada čempionātu organizē Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa, Gulbenes sporta centrs sadarbībā ar Lizuma pagasta „SILTIE” golfa laukuma īpašniekiem.
 • Čempionāta galvenais tiesnesis Ziedonis Lazdiņš.
 • Čempionāta galvenajam tiesnesim jāseko, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu.

Sacensību formāts un noteikumi:

 • Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendjūsas Golfa kluba apstiprinātiem noteikumiem un „SILTIE” golfa laukuma vietējiem noteikumiem.
 • Sacensībās „SILTIE” golfa laukumā tiek izspēlētas 18 bedrītes.
 • Pēc spēles beigām, nododot rezultātu kartes, katram dalībniekam jāparakstās kartiņā.

Handikapi:

 • Spēlētāja atbilstība handikapa ierobežojumam tiek pārbaudīta izlozes dienā.
 • Spēlētājiem-iesācējiem handikaps – 36 punkti.

Vērtēšana:

 • Vienādu punktu gadījumā, notiks pārspēle uz 1. bedrītes „SILTIE” golfa laukumā.

Apbalvošana un citas nominācijas:

 • 1.-6. vietu ieguvēji (vīrieši) tiek apbalvoti ar kausiem.
 • 1.-3. vietu ieguvējas (sievietes) tiek apbalvotas ar kausiem.
 • 1.-3. vietu ieguvēji (jaunieši līdz 16 gadiem) tiek apbalvoti ar kausiem.

Citas nominācijas tiks apbalvotas golfa laukumā „SILTIE” ar piemiņas balvām:

 • “Snaiperis”- tuvākais pirmais sitiens pie karodziņa (6. bedrīte)
 • „Ripinātājs” – tālākais veiksmīgākais ripinājums uz grīna (1. bedrīte)

Dalībnieki:

 • Čempionātā piedalās golfa spēlētāji, kas dzīvo vai strādā Gulbenes novadā.