simtgades macsBiedrība „1st Place” 7.martā plkst.18.30 Gulbenes sporta centrā organizē draudzības spēli "Simtgades futbola mačs" starp Gulbenes novada jauniešu un deputātiem-izpildvaras komandu. Šī pasākuma ideja ir sniegt iespēju jauniešiem un Gulbenes novada pašvaldības darbiniekiem un deputātiem tikties neformālā gaisotnē un kopā saturīgi pavadīt laiku.

Aktivitātes tiek organizētas projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Nr.8.3.4.0/16/I/001)jaunatnes iniciatīvu konkursa ietvaros.

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"  projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

ans logo