Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek aktualizēti Gulbenes novada sporta jomu reglamentējošie normatīvie akti:
1. 2018.gada 25.janvāra noteikumi Nr.1 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā”;
2. 2018.gada 22.februāra noteikumi Nr.7 “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”,
3. Gulbenes novada sporta attīstības plāns 2018. – 2022.gadam (rīcības programma).

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam izteikt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem vai papildinājumiem iepriekšminētajos dokumentos, ja tādi, Jūsuprāt, ir nepieciešami. Iesūtītie priekšlikumi tiks apkopoti un šī gada augusta mēnesī tiks organizēta diskusija ar sporta sabiedrības pārstāvjiem par nepieciešamajiem grozījumiem.
Priekšlikumus par 2018.gada 25.janvāra noteikumi Nr.1 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” un 2018.gada 22.februāra noteikumi Nr.7 “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”, lūdzam iesūtīt līdz 2019.gada 1.augustam Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijai e-pastā: vai iesniegt personīgi Klientu apkalpošanas centrā – Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 1.stāvā.
Savukārt priekšlikumus par Gulbenes novada sporta attīstības plānu 2018. – 2022.gadam (rīcības programma) grozījumiem vai papildinājumiem iesūtīt līdz 2019.gada 1.augustam Gulbenes Sportam centrā e-pastā: vai iesniegt personiski Gulbenes Sporta centra direktora vietniecei Dacei Ančai.

Sporta attīstības plāns

Finansiālā atbalsta noteikumi

Naudas balvu noteikumi