Aizvadītajā sestdienā Gulbenes sporta centra sporta laukumā pozitīvā gaisotnē risinājās sporta spēlēs cilvēkiem ar speciālām vajadzībām “Draudzīgs un aktīvs”. Atklāšanas ceremonijā uzmundrinošus vārdus teica gan Gulbenes novada pašvaldības vadītāja vietnieks Andis Caunītis, gan Gulbenes novada invalīdu biedrības priekšsēdētājs Pēteris Kozlovskis, kā arī dalībniekus priecēja līnijdejotājas “Raganiņas”.


Uz sporta spēlēm bija ieradušās astoņas komandas: Alūksnes invalīdu biedrība “Marienburgas ziķeri”, Latvijas neredzīgo biedrība – Balvi, Balvu teritoriālā invalīdu biedrība I un II, IRSK Medņeva, Litene (VSAC “Latgale” filiāle “Litene”), Lubāna un “Draudzīgie” (Gulbenes novada invalīdu biedrība)
Dalībnieki sporta spēļu ietvaros piedalījās desmit sportiskās aktivitātēs: šautriņu mešana, roku veiklības tests, šķirotava, lidojošā šķīvīša mešana mērķī, zveja akvārijā, grīdas kērlings, modificētie basketbola metieni, puzles likšana, ping-pongs un ratiņsacensības. Jau trešo gadu pasākums norisinās ar Nacionālā attīstības plāna 2020 un ESN projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/004 atbalstu.