Gerbonis mazsGulbenes novada Sporta pārvalde aicina ikvienu interesentu iepazīties ar Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam grozījumu projekta pirmo redakciju un izteikt priekšlikumus līdz 2020.gada 6.jūlijam. Tie  iesniedzami Gulbenes novada Sporta pārvaldē (Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) vai elektroniski, nosūtot tos Gulbenes novada Sporta pārvaldei . Iesniedzot viedokli, lūgums norādīt savu kontaktinformāciju: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam grozījumu projekta pirmā redakcija

Konsolidētais Gulbenes novada sporta attīstības plāns 2018.-2022.gadam