Gulbenes novada Sporta pārvaldes organizētais izaicinājums “Krāj kilometrus slēpojot” ir noslēdzies. To pieņēma 40 dalībnieki, kuri nedēļas laikā kopā noslēpoja 1762,15 kilometrus.

kilometri 

No 11. līdz 17.janvārim Gulbenes novada slēpošanas trasēs ikvienam bija iespēja jauno gadu uzsākt ar fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā un, izmantojot īstas ziemas klātbūtni, izkustināt gadu vai ilgāk šķūnītī stāvējušās slēpes. Lai gan lielākoties piedalījās esošie vai bijušie slēpotāji, tomēr īpašs prieks un gandarījums par ikviena dalību, kuram slēpošana patiešām bija īsts izaicinājums. Līderis kilometru krāšanā izrādījās Antis Zunda, kurš nedēļas garumā noslēpoja 158 kilometrus. Lielāko kilometrāžu vienā dienā noslēpoja Aivars Dārznieks – 60 kilometrus. Ražīgākā ģimene ar sakrātiem 168,40 kilometriem bija Griķu ģimene. Īpaši gribas izcelt Bleikšu ģimeni, kas ik dienu bija sastopami Vecgulbenes muižas parka trasē, kā arī Ilzes Vanagas ģimeni, kas izveidoja trasīti Jaungulbenes pusē. Dejiskākais slēpošanas stils, protams, deju pedagoģēm Dacei Freimanei un Zaigai Mangusai, savukārt starp slēpošanas aktīvistiem/deputātiem ražīgākais bija Valtis Krauklis. Aktīvākā treniņgrupa (treneres Līgas Berkoldes) sakrāja 255,82 km slēpojot novada trasēs.

Vēlamies pateikt īpašu paldies izturīgajiem slēpotājiem, aktīvajām ģimenēm un ikvienam, kas pieņēma izaicinājumu! Ceram, ka šī izaicinājuma ietvaros ikdiena bija aktīvāka un nu jau slēpošana kļuvusi par ikdienas automātisku ieradumu.

Dace Anča,
Gulbenes novada Sporta pārvaldes
vadītāja vietniece nozares jautājumos