mazas slidasUZMANĪBU! Pavasarīgie laika apstākļi vairs neļauj turpināt slidošanu, jo uz laukuma krājas ūdens, kas traucē slidotājiem. Līdz ar to slidotava Gulbenes stadionā būs slēgta.

 

 

Informējam, ka no 2021.gada 4.februāra Gulbenes stadionā, O.Kalpaka ielā 1A, atkal darbosies slidotava. Slidotavu apmeklētāji var izmantot tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, zvanot t.29964726 (plkst.13.00-14.00 un plkst. 18.00-19.00). Slidu noma un asināšana netiks nodrošināta. Aicinām iepazīties ar slidotavas izmantošanas noteikumiem un tās darba laiku!

 

 Gulbenes novada vidusskolas stadiona slidotavas izmantošanas noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka Gulbenes novada vidusskolas stadiona slidotavas (turpmāk – slidotava) izmantošanas kārtību, kas ir saistoša ikvienam slidotavas apmeklētājam.

2. Slidotavas apmeklētājiem ir jāievēro valstī noteiktie ierobežojumi Covid-19 ierobežošanai.

3. Slidotavu apmeklētāji var izmantot tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 29964726.

4. Publiskās slidošanas ilgums katrai apmeklētāju grupai (vienlaicīgi ne vairāk kā 10 (desmit) cilvēki) tiek noteikts līdz 1 (vienai) stundai. Apmeklētāji dienā var izmantot vienu slidošanas laiku.

5. Slidotavu drīkst apmeklēt tikai izmantojot savu inventāru.

6. Slidotavu aizliegts apmeklēt personām:

6.1. bez iepriekšējā pieraksta;

6.2. kurām ir saaukstēšanas simptomi (iesnas, klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra);

6.3. kurām noteikta obligātā pašizolācija vai mājas karantīna.

7. Ikvienam apmeklētājam vietās, kur tas iespējams, jāievēro 2 (divu) metru fiziska distance, izņemot:

7.1. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;

7.2. vecāks vai viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā.

8. Organizētus Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk - BJSS) treniņus ne ilgāk kā līdz 1 (vienai) stundai slidotavā var aizvadīt vienlaicīgi ne vairāk kā 10 (desmit) cilvēki, neskaitot vienu treneri.

9. Publiskās slidošanas laikā apmeklētājiem jāievēro noteiktais slidošanas virziens (pulksteņa rādītāja virzienā).

10. Bērni līdz 10 gadu vecumam slidotavu var apmeklēt tikai vecāku vai citas pilngadīgas personas pavadībā.

11. Pilngadīgs slidotavas apmeklētājs atbild par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajām fiziskajām aktivitātēm slidotavā.

12. Par nepilngadīgas personas veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajām fiziskajām aktivitātēm slidotavā atbild tās vecāki vai to pavadošās personas.

13. Slidotava pie gaisa temperatūras -200C un zemāk apmeklētājiem būs slēgta.

14. Slidotavā un tās pieguļošajā teritorijā aizliegts:

14.1. apmeklētājiem izmantot ģērbtuves, slidu nomu, veikt slidu asināšanu;

14.2. spēlēt hokeju;

14.3. smēķēt vai lietot apreibinošas vielas, kā arī atrasties to ietekmē;

14.4. ievest dzīvniekus;

14.5. lietot necenzētus vārdus un fiziski aizskart citas personas;

14.6. bojāt slidotavas aprīkojumu;

14.7. ienest citu personu veselībai bīstamus priekšmetus un vielas;

14.8. atrasties uz ledus bez slidām;

14.9. iebraukt ar mehanizētiem transporta līdzekļiem;

14.10. braukt pa slidotavu ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, bērnu ratiņiem u.c. pārvietošanās līdzekļiem;

14.11. drūzmēties un pulcēties pie slidotavas laukuma bortu apmalēm;

14.2. patvaļīgi, ārpus noteiktā laika atrasties slidotavā.

15. Slidotavas apmeklētājiem jāievēro atbildīgā darbinieka norādījumi, kā arī vispārējās un sporta ētikas normas.

16. Slidotavas efektīvākai un drošākai izmantošanai atbilstoši grafikam ir noteikti šādi slidotavas izmantošanas laiki:

Darba dienās:

Publiskā slidošana

13.00-15.00

BJSS grupu treniņi

15.00-18.00

Ledus laukuma tīrīšana

18.00-18.15

Publiskā slidošana

18.15-20.00

Sestdiena, Svētdiena:

Publiskā slidošana

13.00-17.00

Ledus laukuma tīrīšana

17.00-18.00

Publiskā slidošana

18.00-20.00

17. Līdz plkst.13.00 tiek veikti laukuma sagatavošanas un uzturēšanas darbi.

18. Slidotavas darbinieki nav atbildīgi par apmeklētāju BJSS treniņu laikā vai publiskās slidošanas laikā gūtajām traumām.

19. Slidotavā tiek veikta fotografēšana un video novērošana. Fotoattēli un video var tikt izmantoti, lai identificētu un sauktu pie atbildības tās personas, kuras neievēro normatīvajos aktos noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus un šos noteikumus.

Gulbenes novada pašvaldība