Drukāt

latvijas ukrainas karogsGulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai par palīdzības sniegšanas iespējām un kārtību  Ukrainas iedzīvotājiem, kas ierodas Latvijā, un neveikt pašdarbību un neorganizēt individuālos vai grupu palīdzības braucienus sniedzot, humāno vai cita veida palīdzību.

Informējam, ka pašvaldība turpina uzņemt cilvēkus no Ukrainas, nodrošinot gultas vietas, pirmās nepieciešamības preces un ēdienu Rankas pamatskolas ēkā Rankā. Kā rāda nedēļas pieredze, Ukrainas pilsoņu uzturēšanās laiks Rankā ir dažāds. Visbiežāk cilvēki te paliek uz vienu nakti un dodas tālāk. Tāpat atbalstu izmitināšanā ir gatavi sniegt  vairāki novada uzņēmēji un privātpersonas Jaungulbenes, Stāmerienas, Lejasciema, Stradu, Rankas pagastā un Gulbenē. Par cilvēku izmitināšanas iespējām novadā  un transporta loģistiku (ja nepieciešams)  aicinām sazināties ar Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītāju Kristapu Daukstu, t. 29284673. Gulbenes novada pašvaldība no iedzīvotājiem neorganizē naudas ziedojumu vākšanu, humānās palīdzības vākšanu - to centralizēti veic biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem".

Noderīga informācija