Gulbenes novadā 2016.gadā noteiktas 44 bezdarbnieku vietas aktīvās nodarbinātības pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā.

No kopējā dalībnieku skaita Gulbenes pilsētā tiks iesaistīta 21 persona, pārējie 23 – novada pagastos. Nodarbinātības pasākuma koordinatora pienākumus veic Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs.