Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros tuvāko mēnešu laikā Gulbenē plāno atvērt biznesa inkubatoru, šādā veidā nodrošinot atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem par būtiskiem jautājumiem biznesa uzsākšanas stadijā.

“Mēs esam viena no tām veiksmīgajām pašvaldībām, kurā būs biznesa inkubators. Agrāk šeit bija Valmieras biznesa un inovāciju inkubatora filiāle, kura ar laiku savu darbību pārtrauca, taču tagad tiks atvērts neatkarīgs biznesa inkubators. Tā sākotnējais darbības termiņš būs pieci gadi, pēc kura LIAA veiks inkubatora darbības izvērtējumu. Esam vienojošies ar Gulbenes novada jauniešu centriem, ka tiks apzināti iespējamie kandidāti, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un kuriem ir nepieciešams atbalsts. Procesā ir arī jautājums par inkubatora atrašanās vietu. Iespējams, ka telpas būs pilsētas centrā – Ābeļu ielā 8. Tuvākajā laikā sadarbībā ar LIAA plānojam izsludināt pretendentu pieteikšanos uz biznesa inkubatora vadītāja amata vakanci,” informē Gulbenes novada domes priekšsēdētāja palīdze-konsultante Liāna Jansone.

Biznesa inkubatora galvenais uzdevums ir radīt sekmīgus jaunus uzņēmumus, kas, atstājot biznesa inkubatoru, būtu finansiāli un ekonomiski patstāvīgi.

Biznesa inkubācijas atbalsts ir process, kurā LIAA darbinieks strādā ar inkubācijas atbalsta pretendentiem un saņēmējiem atvērta tipa darba vietās, kā arī tiek rīkoti citi dažādi inkubācijas pasākumi.

Biznesa inkubācijas atbalsta vienības plānots izveidot nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros un pašvaldībās, kuras ir izteikušas vēlmi aktivizēt uzņēmējdarbību un ir ekonomisks pamatojums šādas vienības izveidei.

Šobrīd izstrādes procesā ir Ministru kabineta noteikumi, kas regulēs biznesa inkubatoru darbību.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste