Drukāt

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir apstiprinājusi Gulbenes novada domes pieteikumu izveidot subsidētās skolēnu darba vietas vasaras periodā. Tādējādi no 2016.gada 1.jūnija līdz 31.augustam dažādās novada iestādēs strādās 17 skolēni tādās profesijās kā palīgstrādnieks, noliktavas pārzinis, auklis, konferenču un pasākumu organizators, sociālo mediju speciālists, apkopējs un kultūras pasākumu organizators.

50% no skolēnu darba algām sedz NVA līdzfinansējums. Iestādes, kuras piedalās nodarbinātības pasākumā, skolēnu atlasi jau ir veikušas. Viens skolēns pasākuma ietvaros drīkst strādāt vienu mēnesi. 2015.gadā Gulbenes novada dome pirmo reizi iesaistījās NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, sniedzot darba iespējas 17 skolēniem.

Gulbenes novada domes
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciāliste
Ilze Vanaga