Šī gada 3.maijā pulksten 10.00 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Gulbenes filiālē, Ābeļu ielā 8, Gulbenē notiks NVA organizēta tikšanās ar SIA “Nienhaus&Lotz Lettland” darbiniekiem, lai informētu viņus par valsts atbalsta iespējām bezdarba gadījumā. Konsultācijas sniegt uzaicinātas arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts darba inspekcijas (VDI) speciālisti. Savukārt 29.aprīlī Gulbeni apmeklēs NVA direktore Inese Kalvāne un NVA direktores vietniece Evita Simsone, lai kopā ar Gulbenes novada pašvaldības vadītājiem apspriestu situāciju, kas radusies saistībā ar darbinieku atlaišanu SIA “Nienhaus&Lotz Lettland”, un rīcību atbalsta sniegšanā cilvēkiem, kas zaudē darbu.

Lai gan SIA “Nienhaus&Lotz Lettland” NVA nav iesniedzis paziņojumu par kolektīvo atlaišanu, līdz šī gada 27.aprīlim NVA Gulbenes filiālē bezdarbnieka statusu jau bija ieguvušas 36 uzņēmuma “Nienhaus&Lotz Lettland” bijušās darbinieces. Viņām ieplānotas karjeras konsultācijas un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, ņemot vērā individuālās vēlmes un nepieciešamību, pieteikta neformālās izglītības programmu apguve un profesionālā apmācība, pārkvalifikācija vai kvalifikācijas paaugstināšana. NVA speciālisti bijušās SIA “Nienhaus&Lotz Lettland” darbinieces informē par vakancēm, kas reģistrētas gan NVA Gulbenes filiālē, gan citu tuvāko NVA filiāļu teritorijās.

Tāpat arī tie SIA “Nienhaus&Lotz Lettland” darbinieki, kuri vēl turpina darba attiecības vai plāno mainīt darbu, aicināti izmantot NVA karjeras konsultanta palīdzību un apmeklēt konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu nodarbības – īsos kursus, lekcijas, seminārus. Karjeras konsultants sniedz palīdzību darba meklēšanas un turpmākās karjeras izvēles jautājumos, nosaka profesionālo piemērotību un noskaidro sasniedzamos profesionālos mērķus. Iesaistoties Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, darba meklētājs var apgūt darba meklēšanas metodes un darba tirgum nepieciešamās pamatprasmes.

Uz tikšanos 3.maijā aicināti visi SIA “Nienhaus&Lotz Lettland” darbinieki. NVA speciālisti viņiem izskaidros, kas jādara un kur jāvēršas, ja zaudēts darbs, kā reģistrēties bezdarbnieka statusa saņemšanai, kādi dokumenti nepieciešami, kādus pakalpojumus NVA piedāvā bezdarbniekiem un darba meklētājiem. VDI pārstāvji konsultēs par darba tiesiskajiem jautājumiem, bet VSAA - par bezdarbnieka pabalsta saņemšanas iespējām un nosacījumiem.

Atgādinām, ka darba zaudēšanas gadījumā darba ņēmējiem ir jāreģistrējas NVA kā bezdarbniekiem. NVA reģistrētie bezdarbnieki var izmantot iespējas pārkvalificēties vai apgūt jaunam darbam vajadzīgās zināšanas un prasmes, iesaistoties NVA profesionālajā vai neformālajā apmācībā. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas ļaus paaugstināt jau esošu kvalifikāciju vai apgūt jaunu profesiju, kas ir pieprasīta darba tirgū, bet neformālās izglītības ietvaros tiek apgūtas mūsdienu darba tirgū pieprasītās papildus prasmes, piemēram, svešvalodas un datorprasmes.

Tie darba ņēmēji, kuri atradīs jaunu darbu attālāk no deklarētās dzīves vietas, varēs pieteikties dalībai NVA reģionālās darba mobilitātes programmā un darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā saņemt kompensāciju transporta izdevumiem vai telpu īrei. NVA piedāvā arī atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Detalizētāk ar NVA pakalpojumiem bezdarba gadījumā var iepazīties aģentūras interneta vietnes sadaļā "Klientiem" (www.nva.gov.lv).

Arī tad, ja darba meklētājs neatbilst bezdarbnieka statusam, piemēram, ir valsts pensijas saņēmējs, kurš vēlas strādāt, viņš var reģistrēties kā darba meklētājs un arī saņemt NVA atbalstu.

NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa