Aprīļa nogalē Gulbenes novada pašvaldība saņēma informāciju, ka apģērbu šūšanas uzņēmumam SIA "Nienhaus & Lotz Lettland", kas atrodas Gulbenē un ir Vācijas firmas "Apanage Fashion Group GmbH" meitas uzņēmums, radušās darbības problēmas.

“Lai noskaidro situāciju, uz tikšanos ar domes vadību uzaicinājām uzņēmuma ražošanas vadītāju Ilzi Boldāni, kura atklāja, ka darbinieki netiek nodrošināti ar darbu, kā arī nav samaksāta alga par iepriekšējā mēnesī paveikto. Viņa mēģināja sazināties ar īpašniekiem, taču veltīgi. Mātes uzņēmumam Vācijā pašreiz norit maksātnespējas process. Pašvaldībā nolēmām, ka ir nekavējoties jārīkojas un jāpalīdz teju 160 mūsu novada cilvēkiem. 25.aprīlī pēc I.Boldānes uzaicinājuma domes priekšsēdētājs Andris Apinītis un jurists Sandis Sīmanis piedalījās uzņēmuma darbinieku sapulcē, kur sniedza konsultāciju par iespējamajiem risinājumiem algu atgūšanai, kā arī piedāvāja juridisko palīdzību un atbalstu jautājumu kārtošanā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Ir uzsākta dokumentu sagatavošana uzņēmuma maksātnespējas pieprasīšanai no darbinieku puses,” informē Gulbenes novada domes konsultante-priekšsēdētāja palīdze Liāna Jansone.

Gulbenes novada dome izrādīja iniciatīvu un apzināja vairākus potenciālos darba devējus Krāslavā, Smiltenē, Tukumā un Daugavpilī, kā arī aptaujāja vietējos uzņēmējus par telpu izīrēšanas iespējam uzņēmumiem, kas varētu šeit, Gulbenes novadā, atvērt savas filiāles un piedāvāt darbu mūsu cilvēkiem, lai viņiem nav jādodas darba gaitās tālu no mājām.

“Mums nenācās ilgi gaidīt, līdz atsaucās pirmie uzņēmēji, kas izrādīja interesi par filiāļu atvēršanu Gulbenē. Saņēmām reālus piedāvājumus, izrādījām pieejamās telpas. Apģērbu šūšanas uzņēmums SIA “Nemo Sewing Factory” jau iekārto telpas. Darbs būs 40 šuvējām. SIA “Artex” no Smiltenes un SIA "SRC Brasa" arī ir izrādījuši interesi par filiāles atvēršanu Gulbenē. Dažas šuvējas jau ir iekārtojušās darbā Smiltenē. Iespējams, būs nepieciešams atvērt komercreisu “Gulbene-Smiltene”, kas tiks pielāgots darba maiņu sākumam un beigām, ja būs vismaz 15-20 pasažieri,” piebilst L.Jansone.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste