Ņemot vērā to, ka līdz jaunā mācību gada sākumam ir plānots slēgt vienpadsmit izglītības iestādes, bet četrpadsmit reorganizēt, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) jau tagad izzina situāciju pašvaldībās, kuru teritorijā šogad plānots slēgt kādu no skolām, noskaidro bezdarba riskam pakļauto darbinieku skaitu un kvalifikāciju, lai, sadarbojoties ar attiecīgo pašvaldību institūcijām un izglītības iestādēm, savlaicīgi paredzētu atbalsta apjomu likvidējamo skolu darbiniekiem un nepieciešamo pakalpojumu grozu. Provizoriskie aprēķini liecina, ka kopumā bez darba var palikt 129 darbinieki – gan pedagogi, gan atbalsta personāls.

Līdz maija vidum NVA pārstāvji jau ir tikušies ar Daukstes pamatskolas, Jūrkalnes pamatskolas, Kalnezeru Katoļu pamatskolas, Kalniešu pamatskolas, Mārkalnes pamatskolas, Mežotnes internātvidusskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiāles, Skaistas sākumskolas, Zarečnajas pamatskolas un Zlēku pamatskolas darbiniekiem. Ieplānotas tikšanās ar Birznieku pamatskolas, Nīcgales pamatskolas, Skrudalienas pamatskolas, Smiltenes Centra vidusskolas, Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas, Tabores pamatskolas, Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas darbiniekiem. Savukārt ar Saldus 1.vidusskolas, Saldus 2.vidusskolas, Nīgrandes pamatskolas un Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādes “Griezīte” nodarbinātajiem tikšanās notiks pēc izglītības iestāžu reorganizācijas, kad būs zināms nepieciešamo jauno amata vietu skaits, kurām pedagogi varēs pieteikties.

NVA pārstāvji skolu darbiniekus informē par karjeras pakalpojumiem, atbalstu darba meklēšanā, aktuālajām vakancēm, NVA īstenotajiem konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem. Tiek sniegta informācija par bezdarbnieka statusa iegūšanu un par iespējām pārkvalificēties vai apgūt jaunam darbam vajadzīgās zināšanas un prasmes, iesaistoties NVA profesionālajā vai neformālajā apmācībā. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas ļauj paaugstināt jau esošu kvalifikāciju vai apgūt jaunu profesiju, kas ir pieprasīta darba tirgū, bet neformālās izglītības ietvaros tiek apgūtas mūsdienu darba tirgū pieprasītās papildus prasmes, piemēram, svešvalodas un datorprasmes.

Vēl pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanās skolu darbinieki aicināti izmantot NVA karjeras konsultanta palīdzību un apmeklēt konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu nodarbības – īsos kursus, lekcijas, seminārus. Karjeras konsultants sniedz palīdzību darba meklēšanas un turpmākās karjeras izvēles jautājumos, nosaka profesionālo piemērotību un noskaidro sasniedzamos profesionālos mērķus. Iesaistoties Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, bezdarba riskam pakļautais var apgūt darba meklēšanas metodes un darba tirgum nepieciešamās pamatprasmes, tostarp, arī pamatzināšanas, kas nepieciešamas biznesa plāna izstrādē, komercdarbībā vai pašnodarbinātībā, projektu vadībā, grāmatvedībā u.c.

Tie darba ņēmēji, kas būs atraduši jaunu darbu attālāk no deklarētās dzīves vietas, varēs pieteikties dalībai NVA reģionālās darba mobilitātes programmā un darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā saņemt kompensāciju transporta izdevumiem vai telpu īrei. NVA prognozē, ka reģionos palielināsies pieprasījums, piemēram, pēc mentoriem, karjeras pakalpojumu sniedzējiem, sociālajiem darbiniekiem, šajās profesijās varētu strādāt bijušie izglītības iestāžu darbinieki.

Darba zaudēšanas gadījumā bijušajiem skolu darbiniekiem ir jāreģistrējas NVA kā bezdarbniekiem. Ja darba meklētājs neatbilst bezdarbnieka statusam, piemēram, ir valsts pensijas saņēmējs, kurš vēlas strādāt, viņš var reģistrēties kā darba meklētājs un arī saņemt NVA atbalstu.

Informē Nodarbinātības valsts aģentūra