Sākot ar 2017.gada 1.martu visa gada garumā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) arī no tās summas, kas pagājušajā gadā ir samaksāta par bērnu interešu izglītību, pievienojot gada ienākumu deklarācijai maksājumus apliecinošos dokumentus – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas u.tml.

Nodokļa atmaksa pienākas par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.

Valsts ieņēmumu dienests ir apkopojis pašvaldību sniegto informāciju par izsniegtajām licencēm interešu izglītības programmām. Šobrīd aktīvas ir 3 Gulbenes novada pašvaldības izsniegtās licences.

Skatīt izsniegto licenču sarakstu…

www.vid.gov.lv