Latvijas lauku attīstības programmas ietvaros 15.03.2017. noslēdzās projektu pieteikumu pieņemšana mikro un mazo uzņēmumu izveidošanai un esošo attīstībai. Gulbenes novadā tika iesniegti 33 projektu pieteikumi, to izvērtēšana biedrībā “Sateka” tiks veikta līdz 15.aprīlim.

Pēc projektu izvērtēšanas biedrībā projekti, kas atbildīs sabiedrības virzītai vietējās attīstības (SVVA) stratēģijai, tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē tālākai atbilstības izvērtēšanai un gala lēmuma pieņemšanai.

Lasīt vairāk…