2015.gada 25.maijā Gulbenes novada dome slēdza vienošanos ar Nodarbinātības valsts aģentūru par skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanu vasaras brīvlaikā. Jūnijā pasākuma ietvaros darbu ir uzsākuši 7 skolēni, savukārt visas vasaras garumā paredzēts slēgt līgumus kopumā ar 17 skolēniem, kuri strādās dažādās pašvaldības iestādēs.

Šobrīd pa vienam skolēnam strādā Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, Rankas jauniešu iniciatīvu centrā “B.u.M.s.”, Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks” un Kalnienas tautas namā. Tāpat Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļā strādā trīs jaunieši, kuri palīdz gatavoties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Gulbenes novada svētkiem, kā arī palīdz sporta pasākumu organizēšanā Gulbenē.

Skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā kopumā tiks nodarbināti 46 jaunieši dažādās pašvaldības iestādēs un uzņēmumos.

Gulbenes novada domes
Jaunatnes lietu speciāliste
Ilze Vanaga