Drukāt

Kopš pagājušā gada rudens Valmierā aktīvi darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa inkubators, kur visu šo periodu noris aktīva darbība, tādējādi veicinot biznesa vidi reģionā.

Kopumā Valmieras biznesa inkubatorā darbojas 46 dalībnieki, no kuriem 12 iziet inkubācijas posmu. Pārstāvētās nozares ir patiešām dažādas – sākot no pārtikas, apavu ražošanas, kokapstrādes un beidzot ar sporta komandu pozicionēšanas datu savācējsistēmas izstrādi un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu, enerģijas ražošanu.

Kā galveno priekšrocību, darbojoties biznesa inkubatorā, klienti novērtē iespēju veidot jaunus kontaktus un savstarpēji tīkloties, piedalīties apmācībās un gūt iedvesmu no interesantiem lektoriem, dzirdēt uzņēmēju pieredzes stāstus, kā arī izmantot koprades biroju Valmierā.

Biznesa inkubatora klientiem ir notikušas apmācības par dažādām uzņēmējam būtiskām tēmām: mārketinga stratēģijas veidošana, uzņēmuma stratēģija un vadība, eksporta tirgus analīze u.c. Kā atzīst “KUBULS.LV” attīstības vadītājs Mikus Veidemanis: “Sākumā bijām skeptiski, bet, iepazīstoties ar LIAA Valmieras inkubatora komandu, nolēmām pieteikties. Laiks rāda, ka iesaistīšanās Valmieras biznesa inkubatorā bija pareizais solis. Mums ir pavērušās iespējas iepazīties ar līdzīgi domājošiem jaunajiem uzņēmējiem Vidzemē, papildināt savas zināšanas mārketingā, pārdošanā, sevis prezentēšanā un eksportā, kā arī iegūt finansiālu atbalstu ražošanas telpu nomai. Ceram, ka tas viss kopā rezultēsies apgrozījuma pieaugumā un spēsim uzņēmumu veiksmīgi attīstīt tālāk.”

Nākamā uzņemšanas komisijas sēde inkubācijas posmā, uzņēmumiem, kas nav vecāki par 3 gadiem, būs š.g. 2. oktobrī. Pieteikumu iesniegšana ilgs līdz 18. septembrim. Savukārt ideju autoriem pirmsinkubācijas posmā, kur 6 mēnešu laikā var testēt ideju, pētīt tirgu, veikt aprēķinu un modelēt sava biznesa attīstību, uzņemšana notiek nepārtraukti. Pozitīvas atsauksmes, pārbaudot biznesa idejas dzīvotspēju pirmsinkubācijā, sniedz novadniece, kura sekmīgi pabeigusi programmu Valmieras biznesa inkubatorā.

Valmieras biznesa inkubatora pakalpojumi pieejami uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem 21 pašvaldībā, tostarp Gulbenes novadā. Lai saņemtu detalizētu informāciju par Valmieras biznesa inkubatora pakalpojumiem un atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, interesentus no Gulbenes novada aicinām sazināties ar - Gulbenes novada domes projektu vadītāju Lienu Kazāku zvanot 28609883, nosūtot jautājumu uz e-pastu: vai Valmieras biznesa inkubatora pārstāvjiem.

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.

LIAA Valmieras biznesa inkubatora aktivitātēm var sekot līdzi Facebook lapā: https://www.facebook.com/liaavbi/

inkubat

Laura Zvaigzne,
Valmieras biznesa inkubatora
projektu vadītāja