SIA “Arborlat” ir realizējusi projektu Nr. 17-07-AL05-A019.2103-000005 “Jaunu arborista pakalpojumu izveidošana SIA Arborlat”, kas tika realiazēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Uzņēmums SIA „Arborlat” dibināts 2007.gadā. Šobrīd tajā ir trīs darbinieki un uzņēmums atbilst mikro (sīkā) uzņēmuma statusam. Uzņēmuma galvenais darbības veids ir ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības. Viens no ainavas elementiem ir tajā esošie koki, kuru kopšanai ir nepieciešamas ļoti specifiskās kokkopja-arborista zināšanas. 2013. gadā SIA “Arborlat” valdes loceklis Andis Kovaļevskis saņēma kokkopja-arborista apliecību KAB NR.095752, kopš šī brīža uzsākot profesionālu kokkopja-arborista pakalpojumu sniegšanu. Vēl viens uzņēmuma darbinieks attiecīgās apmācības noslēdza 2014.gadā, savukārt trešais darbinieks ir vēl mācību procesā un SIA “Arborlat” strādā prakses ietvaros. Četru gadu laikā uzņēmuma sniegtie pakalpojumi ir kļuvuši pieprasīti gan novadā (Tirzas, Lizuma, Jaungulbenes pagastos, Gulbenes pilsētā), gan ārpus tā robežām (Balvu, Vecpiebalgas un Rugāju novados). Šajā periodā ir pierādījies, ka ainavas veidošanā un uzturēšanā ļoti nozīmīgi ir kokkopja-arborista pakalpojumi koku vainaga veidošanā, bīstamu koku zaru izzāģēšanā un bīstamu koku nozāģēšanā, lai neradītu kaitējumu tuvumā esošiem dārziem, ēkām un būvēm. Īpaši jāuzsver kokkopja-arborista zināšanu pielietojums dižkoku kopšanā un saglabāšanā, t.sk. bīstamo zaru nozāģēšana un zaru savilkšana, lai koks nesadalās daļās. Uzņēmumam ir iepriekšēja pieredze līdzīgu projektu ieviešanā. 2013.gadā tika saņemts ELFLA līdzfinansējums, ar kura palīdzību tika realizēts projekts "Arborista aprīkojuma un darba rīku iegāde” (rīcība ”Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai”). Tā ietvaros iegādāts papildus nepieciešamais kāpšanas aprīkojums un darba rīki tieši arborista-kokkopja pakalpojumu sniegšanai. Pateicoties minētajam projektam, uzņēmums ir ievērojami audzis un nopelnītos līdzekļus pārdomāti reinvestējis papildus instrumentu un tehnikas iegādē: iegādāts lapu pūtējs, dzīvžoga šķēres, trīs motorzāģi, automašīna aprīkojuma pārvadāšanai, pašizgāzējs, lai darba procesā radušos zarus izvestu no teritorijas, dažādas virves un piederumi kāpšanai kokos u.c.

Projekta kopējās izmaksas EUR 36400,00, no tām, publiskais ELFLA finansējums EUR 25480,00. Projekta īstenošanas laiks 16.06.2017 – 04.10.2017. Projekta realizācijas laikā tika iegādāts: mobilais zaru šķeldotājs Timberwolf TW 230DHB, celmu frēze VERMEER SC362.

Projekta īstermiņa mērķis ir papildināt uzņēmuma materiāltehnisko nodrošinājumu divu jaunu pakalpojumu izveidošanai: zaru šķeldošana, celmu frēzēšana. Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt SIA "Arborlat" iespējas sniegt pilna cikla kokkopja-arborista pakalpojumus Gulbenes novadā un tā apkārtnē.

Andis Kovaļevskis