Vidzemes plānošanas reģions izstrādājis rīcības plānu “MVU inovāciju sekmēšanai reģionā”, un tas 2018. gada 29. martā tika apstiprināts arī VPR Attīstības padomes sēdē Raunā, tādējādi saņemts politiskais atbalsts plāna iedzīvināšanai reģiona ekonomikas attīstībā.

Lasīt vairāk…