Drukāt

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti mājsaimniecībām un uzņēmumiem Gulbenes novadā, AS “Sadales tīkls” arī šogad novada teritorijā atjaunos un uzlabos elektroapgādes infrastruktūru. Kopumā novada teritorijā šogad paredzēts atjaunot zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīnijas 49 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 20 transformatoru apakšstacijas, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 934 tūkst. eiro.

Droša un nepārtraukta elektroenerģijas pieejamība ir nepieciešama katram klientam, tādēļ ST turpina iesākto darbu un visā Latvijā elektrotīklu pakāpeniski atjauno, ikdienā veic elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbus, kā arī modernizē to atbilstoši klientu mūsdienu prasībām. Arī Gulbenes novadā AS “Sadales tīkls” pakāpeniski atjauno elektrotīklu, lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, jo elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta nevar garantēti funkcionēt bez periodiskām pārbaudēm un savlaicīgas tā atjaunošanas.

Gulbenē elektrotīkla pārbūve šogad tiek veikta Tilta un Dzirnavu ielā un teritorijā no Tilta ielas līdz Nātiņiem, kur norisinās maģistrālās vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 1,7 km garumā. Projekta ietvaros zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 2 km garumā un tiek veikta jaunas apakšstacijas izbūve. Savukārt otrs projekts norisinās teritorijā no Viestura līdz Kļavu ielai, kur tiek demontēta vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija, kas šķērso dzelzceļu, un tā tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 0,6 km garumā. Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt transformatoru apakšstaciju.

Gulbenes novadā elektrotīkla rekonstrukcija šogad tiek veikta Rankas, Lejasciema, Beļavas, Tirzas, Daukstu un Jaungulbenes pagastā. Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Rankas pagastā, AS “Sadales tīkls”  šogad veic zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi. Elektrotīkla rekonstrukcija tiek veikta pie Ūdrupes un kopumā šajā apvidū gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 6,3 km garumā un darbu laikā paredzēts rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 3 transformatoru apakšstacijas.

Druvienas pagastā, apvidū, kur krustojas Madonas, Gulbenes un Cesvaines novads, tiek veikta vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve izolētu vadu izpildījumā 3,5 km garumā. Elektrolīnijas pārbūve izolētu vadu izpildījumā būtiski samazinās elektroapgādes traucējumu skaitu klientiem, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem. Paaugstināsies arī saimniecisko darbu veicēju, tajā skaitā mežizstrādes darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi strādājot elektrotīkla tuvumā. Šī projekta ietvaros tiek veikta arī jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve.

Lejasciema pagastā elektrotīkls tiek atjaunots starp Lapatiem un Zvārtaviem. Šajā apvidū šogad paredzēts atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 2,6 km garumā, izbūvēt jaunas zemsprieguma kabeļu līnijas 0,8 km garumā un 2 jaunas transformatoru apakšstacijas. Jauna transformatoru apakšstaciju AS “Sadales tīkls”  šogad izbūvēs arī Ķērķos.

Beļavas pagastā – Ozolkalnā, šogad plānotā elektrotīkla rekonstrukcija jau ir noslēgusies. Ciemā veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 9 km garumā un izbūvētas divas jaunas transformatoru apakšstacijas. Bet, lai nodrošinātu iespēju attālināti vadīt elektrotīklu un elektrotīkla bojājumu gadījumos veikt pārslēgumus, Beļavas pagasta vidējā sprieguma elektrotīklā šogad tiks izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem.

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Daukstu pagastā, pagasta teritorijā šogad tiek veikta apjomīga vidējā sprieguma elektrolīniju pārbūve. Elektrotīkla rekonstrukcija norisinās no Stāķiem līdz Gulbītim. Kopumā šajā apvidū tiks atjaunotas vidējā sprieguma elektrolīnijas 11 km garumā. 1,7 km garumā atsevišķi elektrolīnijas posmi tiks pārbūvēti par kabeļu līniju, bet 5,4 km garumā elektrolīnija tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā. Rekonstrukcijas darbu laikā paredzēts izbūvēt jaunas 4 transformatoru apakšstacijas un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 1,2 km garumā.

Tirzas pagastā šogad AS “Sadales tīkls” realizēs divus projektus. Viens no projektiem tiek realizēts gar autoceļu Galgauska – Āžu dzirnavas, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju paredzēts pārbūvēt par kabeļu līniju 1,8 km garumā, bet otrs projekts - Āriņu apkaimē, kur tiek veikta 3 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve un zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,4 km garumā.

Savukārt Jaungulbenes pagastā – no Gulbīša līdz Ušuriem, šogad tiks atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 4 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 1,3 km garumā un veikta divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve.

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” turpinās pakāpeniski atjaunot elektrotīklu, jo tikai tā uzņēmums spēs ilgtermiņā saviem klientiem nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.

Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls”
preses sekretāre