Liepnas  vidusskola (Reģ. Nr. 4413900902) ar 2018. gada 1. septembri aicina darbā angļu valodas skolotāju  uz nepilnu slodzi, 18 kontaktstundām.

Prasības pretendentam:

  • MK noteikumos noteikta amatam atbilstoša izglītība un tālākizglītība vai studijas atbilstošā specialitātē;
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
  • spēja pastāvīgi plānot darbu;
  • augsta atbildības sajūta;
  • labas prasmes darbā ar datoru un citiem IT risinājumiem;
  • latviešu valodas prasmes līmenis - augstākā pakāpe.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Liepnas vidusskolā, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4354, vai pa pastu.
Kontaktpersona: Liene Stabinge, , +371 2 6131191