Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Gulbenes novadā, AS "Sadales tīkls"  šogad novada teritorijā atjaunos zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīnijas 45 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 19 transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla atjaunošanā plānots kopumā ieguldīt 866 tūkst. eiro, ievērojami uzlabojot elektroapgādi 500 Gulbenes novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

AS “Sadales tīkls” visā Latvijā mērķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu, paaugstinot un uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, tādēļ tā atjaunošanu uzņēmums veic pakāpeniski, izvērtējot elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu, elektroenerģijas patēriņa apjomu, kā arī konkrētās vietas attīstības perspektīvu. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 50 gados, jo tas ir laiks kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

Turpinot pakāpenisku elektrotīkla atjaunošanu, Gulbenē elektrotīkla pārbūve šobrīd norit Ievugravā - Tilta, Dzirnavu ielas apkaimē, un pie Nātiņiem. Šajā apvidū tiek veikta apjomīga vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīniju pārbūve. Kopumā šajās pilsētas daļās vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,7 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstruētas 1 km garumā un tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Elektrotīkla rekonstrukcija tiek veikta arī pie dzelzceļa stacijas “Gulbene”, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija, kas šķērso dzelzceļu, no Viestura līdz Robežu ielai tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 500 metru garumā un darbu laikā tiek rekonstruēta transformatoru apakšstacija.

Arī Gulbenes novada teritorijā AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot elektrotīklu. Lejasciema, Beļavas un Jaungulbenes pagastā šogad plānotā elektrotīkla rekonstrukcija jau ir noslēgusies. Beļavas pagastā apjomīga elektrotīkla pārbūve veikta Ozolkalnā, kur zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 9 km garumā un veikta divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Beļavas pagastā vidējā sprieguma elektrotīklā uzstādīts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas dos iespēju uzņēmuma personālam attālināti vadīt elektrotīklu un nepieciešamības gadījumā veikt elektrolīniju pārslēgumus, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka elektrotīkla bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija.

Savukārt Lejasciema pagastā elektrotīkla pārbūve veikta no Lapatiem līdz Zvārtaviem, kur atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 2,6 km garumā, izbūvētas divas jaunas transformatoru apakšstacijas un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 0,8 km garumā. Bet pie īpašuma “Ķēriķi” veikta esošās transformatoru apakšstacijas pārbūve.

Jaungulbenes pagastā elektrotīkla pārbūve veikta starp Gulbīti un Ušuriem. Šajā apvidū vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas atjaunotas 4 km garumā un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,3 km garumā, kā arī veikta divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Rekonstrukcija turpinās vēl uz Jaungulbenes un Daukstu pagasta robežas, kur autoceļa Jaungulbene - Stāķi un dzelzceļa apkaimē vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 5,1 km garumā tiek pārbūvētas izolētu vadu izpildījumā.  Elektrolīniju pārbūve izolētu vadu izpildījumā gan samazinās elektroapgādes traucējumu skaitu klientiem, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Šo rekonstrukcijas darbu laikā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 0,8 km garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve.

Daukstu pagastā elektrotīkla rekonstrukcija noslēgusies starp Elsti un Stariem, kur vidējā sprieguma elektrotīkla rekonstrukcija veikta 3 km garumā, zemsprieguma elektrotīkls atjaunots 0,4 km garumā un izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. Darbs pagasta teritorijā turpinās vēl starp Stariem un Stāķiem, kur vidējā sprieguma elektrolīnija tiek rekonstruēta 2,5 km garumā un tiek rekonstruētas divas transformatoru apakšstacijas. 1,2 km garumā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju, būtiski paaugstinot klientu elektroapgādes drošumu, jo elektrotīkls šķērso mežainu apvidu un elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju samazinās elektroapgādes traucējumu skaitu, kurus izraisa nelabvēlīgi laika apstākļi un koku un to zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem.

Elektrotīkla pārbūve turpinās arī Rankas un Tirzas pagastā. Rankas pagastā elektrolīniju rekonstrukcija tiek veikta no Jaunsejatām līdz Ūdrupei. Šajā apvidū AS “Sadales tīkls” veic zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 6,3 km garumā un trīs transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju.

Tirzas pagastā norisinās gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrolīniju pārbūve. Pie Āža dzirnavām vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 1,8 km garumā, savukārt zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju rekonstrukcija norit pie Āriņiem un Kaudzeskalniem. Šajā apvidū zemsprieguma elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,4 km garumā un tiek veikta trīs jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve.

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” Gulbenes novadā realizēs klientu elektroapgādes uzlabošanai nozīmīgus projektus, jo tikai savlaicīgi un pakāpeniski atjaunojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs klientiem nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.

Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls” preses sekretāre