Drukāt

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Gulbenes konsultāciju birojs iesaistās mācību braucienu organizēšanā, LAP 2014-2020 apakšpasākums “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem”.
Pasākumu mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem.
• Gala labuma guvēji ir personas, kas iesaistītas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, kā arī lauksaimniecības un meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kuri piedalās saimniecību un mežu apmeklējumā.
• Apmeklējuma dalībnieks - fiziska persona, kas pārstāv gala labuma guvēju un piedalās apmeklējumā.
Mācību braucienu norises vieta Latvija un Eiropa, vismaz viena atsevišķa grupa par konkrēto tēmu Latvijā un atsevišķa grupa kādā citā Eiropas valstī.
Publiskā finansējuma atbalsta intensitāte :
• Latvijā 80 % apmērā no atbalsta pretendenta piedāvātās apmeklējuma cenas;
• citas Eiropas valstis 70 % apmērā no atbalsta pretendenta piedāvātās apmeklējuma cenas.
Dažas no piedāvātajām tēmām:
• Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanas iespējas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā strādājošām saimniecībām, inovatīvi risinājumi
• Integrētās augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, inovatīvu risinājumu ieviešana.
• Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi, kvalitatīvas lopbarības sagatavošana, zālāju apsaimniekošana (suga pēc izvēles)
• Dzīvnieku turēšana, mītņošana (suga pēc izvēles) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai,
• Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana,
• Lauksaimniecības būvju (noliktavu, tehnikas novietņu, graudu kalšu u.c.) rekonstrukcijas, būvniecības aktuālie jautājumi un tehnoloģiskie risinājumi
Ja kāda Jūs interesējošā tēma, nav pieminēta, esiet droši un ierosiniet to, iespēju robežās varam to izskatīt un iekļaut programmā.
Šobrīd esam sākuši organizēt divu dienu braucienu uz labām Latvijas gaļas liellopu saimniecībām, iepazīt to ekonomiskos saimniekošanas modeļus, ganāmpulka veidošanas principus. Brauciens plānots 2019. gada janvārī vai februāra pirmajā nedēļā. Aicinām apsvērt savas intereses un pieteikties, kopā apmeklējot saimniecības var uzzināt interesantus faktus.
Ikviens var saņemt plašāku informāciju, sazinoties ar Gulbenes konsultāciju biroju, Kalpaka ielā 27, tālrunis 25634417, kā arī pie katra pagasta Lauku attīstības konsultanta.