b satekaBiedrība “SATEKA” aicina gan esošos, gan topošos uzņēmējus uz uzņēmēju pēcpusdienu-semināru "Biznesa iedvesmas diena!”. Pasākuma laikā interesenti varēs uzzināt par jaunākajām biznesa iespējām, iepazīties ar uzņēmēju iedvesmas stāstiem, par sadarbības un kopprojektu veidošanas iespējām. Pasākuma notiks 30.novembrī viesu namā “Dīķsalas” Stradu pagastā plkst.13:00-17:00. Pieteikšanās uzņēmēju pēcpusdienai, aizpildot elektronisko pieteikšanās veidlapu līdz 28.novembrim šeit.

  • Valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM Gulbenes reģionālā centra konsultante Iveta Dzērve pastāstīs par to, kā pārdomāti plānot un finansēt savu biznesa ideju, kā arī par jauno atbalsta programmu – mazie aizdevumi lauku teritorijām.
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Klienti apkalpošanas nodaļas vadītāja Linda Grīnvelde pastāstīs par Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumu uzņēmējiem. Inovāciju vaučeru atbalsta mērķis veicināt inovācijas aktivitāti komersantos ar tehnoloģiju pārnesi un augstas kvalifikācijas darbiniekiem atbalstot jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (link is external) mērķu sasniegšanā.
  • LIAA Madonas biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule iepazīstinās ar inkubatora darbības principiem, pieejamo atbalstu fiziskām personām un komersantiem pirmsinkubācijas un inkubācijas periodā, piemēram, konsultācijām, mentoru atbalstu, apmācībām, grantiem un inkubatora organizētajiem pasākumiem.
  • Madonas jauno uzņēmēju kluba pārstāvis iepazīstinās ar kluba aktivitātēm, savstarpējās sadarbības iespējām.
  • LAD Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Indričeva sniegs informāciju par LAD administrētajām programmām.
  • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Gulbenes biroja vadītāja Inga Freimane sniegs informāciju par sadarbības iespējām uzņēmējiem, par piedāvātajām apmācībām, semināriem un citiem pakalpojumiem.
  • Gulbenes novada pašvaldības projektu vadītāja Liena Kazāka informēs par Gulbenes novada pašvaldības Granta konkursu.
  • Biedrības “SATEKA” vadītāja Daiga Gargurne stāstīs par iespējām izveidot un attīstīt uzņēmējdarbību piesaistot  ELFLA publisko finansējumu LEADER projektos. D.Gargurne informēs par sadarbības iespējām dažādos starptautisko un starpteritoriālo projektu ietvaros.
  • Savos pieredzes stāstos dalīsies dažādu jomu uzņēmumu pārstāvji: SIA “Spēkrats A”, SIA “Gulbenes Zobārstniecība”, SIA “GanCo”, SIA “MG Island”, SIA “Laskumi”, SIA “Latvijas Pusdārgakmeņi”.

Daiga Gargurne
Biedrības "SATEKA" koordinatore
LEADER administratīvā vadītāja