Alūksnes novada pašvaldība (reģistrācijas kods 90000018622) izsludina pretendentu pieteikšanos uz pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktora amatu.

Galvenie amata pienākumi: organizēt un vadīt pašvaldības aģentūras “Spodra” darbu, nodrošinot Alūksnes pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu un laukumu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšana un ierīkošana).

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (ne zemāka kā otrā līmeņa augstākā izglītība);
 • pieredze iestādes, uzņēmuma vai to struktūrvienības vadīšanā;
 • labas komunikācijas, organizatora un plānošanas spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja analizēt liela apjoma informāciju un pieņemt lēmumus sarežģītās un nestandarta situācijās;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • labas iemaņas darbā ar datoru.

Vēlamās zināšanas un pieredze:

 • zināšanas par pašvaldības darbu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un to piemērošanu, publisko iepirkumu un saimniecisko līgumu sagatavošanu;
 • orientējas tehniskos jautājumos.

Amatam noteiktā mēnešalga no 1138,00 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Alūksnes novada pašvaldība informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma vēstuli, CV, īsu pašvaldības aģentūras darbības koncepciju un vēlams rekomendācijas līdz 2018. gada 10. decembra plkt.16.00 nosūtīt pa faksu 64381150, e-pastu , pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301, 306. kabinets.

Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t.26118815