Izvēlies kopprojektu ar Gulbenes novada pašvaldību un īsteno uzņēmējdarbības ieceri Gulbenes novada teritorijā ar 80% atbalsta intensitāti. Ja Tev ir konkrēta ideja, sazinies ar pašvaldības pārstāvi: tālr. 64474920, e-pasts: . Projekta sadarbības ideju pieteikumu termiņš: 29.01.2019. Plašāka informācija: http://sateka.lv/lv/leader-2014-2020/6.kartas-veidlapas-un-dokumenti/ vai www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/-vietejas-ekonomikas-stiprinasanas-iniciativas-istenojamas-darbibas/

kopprojekts