Drukāt

18.12.2018. noslēgts nekustamā īpašuma “Virānes darbnīcas”, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr.50940090089, pirkuma līgums. Pircējs J.Jēgers, pirkuma cena 11800 EUR.