Īstenojot projektu, saimniecībā iegādāts Husquarna zāles pļāvējs, kas nepieciešams izjāžu teritorijas kopšanai. Mūsu klienti ir atzinuši, ka kopta un plaša lauku teritorija ir viens no iemesliem kādēļ viņi izmanto mūsu sniegtos pakalpojumus. Līdz šim teritorijā zāle tika pļauta ar ģimenei piederošu zāles pļāvēju, kurš bija nepiemērots tik lielām teritorijām, un sezonas laikā tam bija nepieciešami vairāki remonti, jo tehnika ir nolietota, kas neļāva pienācīgi uzturēt teritoriju. Ar jauno zāles pļāvēju teritoriju varēs uzkopt īsākā laikā un kvalitatīvāk, tādejādi veicinot saimniecības konkurētspēju, piedāvājot kvalitatīvākus tūrisma pakalpojumus sakoptā, plaša lauku teritorijā.

Ir iegādātas arī zirglietas un aizsargķiveres, lai saimniecība spētu piedāvāt kvalitatīvākus jāšanas treniņus un izjādes saviem klientiem. Saimniecībā tiek piedāvāti zirgi foto sesijām, kāzām un citiem svinīgiem svētkiem, tādēļ tika iegādāti eleganti, ar dekoratīviem elementiem un kvalitatīva materiāla izrotāti iemaukti kādu saimniecībā nebija. Lai izjādes piedāvātu lielākam interesentu skaitam vienlaicīgi, iegādāti pieci jauni „Norton” segli. Iegādātas arī astoņas aizsargķiveres, lai izjādes notiktu droši. Jaunās aizsargķiveres ir ar regulējamu izmēru, tādejādi pielāgojamas klientu vajadzībām.

Saimniecība ir sasniegusi savu izvirzīto īstermiņa mērķi par nepieciešamo lietu iegādi, kas ļaus sasniegt ilgtermiņa mērķi - nodrošināt kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu piedāvājumu un veicināt saimniecības konkurētspēju.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 6659.00 EUR ar publiskā finansējuma daļu 4661.30 EUR un privātā finansējuma daļu 1997.70 EUR.

Projekta Nr.:18-07-AL05-A019.2103-000013 realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

sat ansamblis

Mairita Dreimane