Šovasar Gulbenes novada dome iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras koordinētajā skolēnu nodarbinātības pasākumā, vasaras brīvlaikā sniedzot darba iespējas 17 skolēniem.

Skolēnu darba vietas tika izveidotas vairākās novada iestādēs – Rankas jauniešu centrā “B.u.M.s.”, Rankas kultūrvēsturiskajā centrā, Gulbenes Bērnu un jauniešu sporta skolā, Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks”, Stāmerienas un Kalnienas tautas namos, Lejasciema jauniešu centrā “Pulss”, kā arī domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļā.

Tā kā jauniešu nodarbinātības veicināšana ir viena no Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijas 2011.-2017.gadam prioritārajām jomām, dome ir ieinteresēta iesaistīties skolēnu nodarbinātības pasākumā arī nākamgad.

Ilze Vanaga
Gulbenes novada domes jJaunatnes lietu speciāliste