Gulbenes novada dome 2013.gada 28.marta sēdē pieņēma lēmumu organizēt pasākumus, lai veicinātu latvāņu izplatības ierobežošanu Gulbenes novada teritorijā, kā arī izveidot Gulbenes novada latvāņu izplatības ierobežošanas darba grupu. Tā paša gada vasarā darba grupa apsekoja pagastu un pilsētas teritoriju, lai izvērtētu situāciju sakarā ar latvāņu izplatību novadā. Zemju īpašniekiem tika nosūtītas informatīvas vēstules. Katru gadu latvāņu ierobežošanas jautājums tiek aktualizēts.

VTV sižēts par latvāņu izplatības ierobežošanu Gulbenes novadā.