Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBA” informē, ka no 2020.gada 1.janvāra šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbība (sadzīves šķiroto atkritumu uzglabāšana) Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē tiks pārtraukta.
No 2020.gada 1.janvāra nolietoto elektrotehniku, nolietotās automašīnu riepas, kā arī citus šķirotos atkritumus varēs nodot, interesējoties pie Gulbenes novada atkritumu apsaimniekotāja SIA “Pilsētvides serviss”.


SIA “ALBA”