Gerbonis mazs2019.gada nogalē tiek uzsākts darbs pie pasākumu plānošanas nākamo 12 mēnešu periodam. Gulbenes novada pašvaldība 2020.gadā ir ieinteresēta piedāvāt novada uzņēmējiem būtiskas apmācības, seminārus un pasākumus, tādēļ lūdzam sniegt atbildes, ierosinājums uz aptaujā norādītajiem jautājumiem. Priecāsimies, ja dalīsieties ar viedokli par Gulbenes novada konkurētspējīgajām priekšrocībām un perspektīvi attīstāmajām uzņēmējdarbības jomām (infrastruktūru). Aptaujas anketu var aizpildīt ŠEIT.