Notikums

Vieta

Atbildīgais

Laiks

Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Gulbene, O.Kalpaka 27, LLKC birojs

Inga Freimane, 25634417

12. februāris, 10:00, līdzi jābūt dokumentu fotogrāfijai 3x 4, dalībnieku anketas aizpilda uz vietas birojā.

Pamatapmācības 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšanai

Gulbene, O.Kalpaka 27, LLKC birojs

Inga Freimane, 25634417

13.-14.02.2020.; 18.-19.02.2020. maksa 130, EUR ( ar PVN)* , līdzi jābūt dokumentu fotogrāfijai 3x 4, dalībnieku anketas aizpilda uz vietas birojā. *)Mācību maksa var mainīties atkarībā no grupas lieluma

Augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apmācības darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem

Gulbene, O.Kalpaka 27, LLKC birojs

Inga Freimane, 25634417

11.03.2020., maksa 45, EUR, (ar PVN)*, cena var mainīties atkarībā no grupas lieluma. Līdzi jābūt dokumentu fotogrāfijai 3 x 4 cm, dalībnieku anketas aizpilda uz vietas birojā.

Telefons saziņai: 25634417