Gulbenes novada Beļavas pagasta saimniecība “Purenes”, piesaistot finansējumu, īstenojusi projektu, kura ietvaros ir izdevies uzstādīt trīs mucveida viesu namiņus, mucveida pirti un karstā ūdens kublu ar ārējo apkures krāsni. Līdz ar to ir papildināts pakalpojumu klāsts, nodrošinot iespēju viesiem nakšņot saimniecībā, bet pēc izjādēm – baudīt pirts rituālus un relaksēties karstā ūdens kublā. Šādi tiks veicināta arī  saimniecības konkurētspēja.

Mūsu viesi bieži izteica vēlmi pēc šādiem pakalpojumiem, tādēļ arī saimniecība paplašināja pakalpojumu klāstu tieši šādā virzienā. Projekta ietvaros tika iegādāti arī sertificēta arhitekta un mērnieka pakalpojumi, kas bija nepieciešami dokumentu sagatavošanai iesniegšanai būvvaldē.

 Lai gan būvdarbi tika veikti ziemā, laikapstākļi bija labvēlīgi, lai veiktu pamatu izbūvi, jo zeme nebija sasalusi. Savukārt namiņu piegāde un novietošana tika veikta laikā, kad zemes virskārta bija sasala un neapgrūtināja kravas automašīnas pārvietošanos. Par namiņu ražotāju un piegādātāju tika izvēlēta firma SIA “OpusWood” no Jelgavs, kas cenu aptaujā piedāvāja zemāko cenu.

Saimniecība “Purenes” ir sasniegusi savu izvirzīto īstermiņa mērķi – uzstādījusi trīs viesu namiņus, pirti un kublu, kas ļaus sasniegt arī ilgtermiņa mērķi – nodrošināt kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu piedāvājumu un veicināt saimniecības konkurētspēju, kā arī paplašināt saimniecības piedāvāto pakalpojumu klāstu.

Projekts “Tūrisma pakalpojumu klāsta papildināšana un kvalitātes uzlabošana saimniecībā “Purenes”” (Nr.19-07-AL05-A019.2103-000016) īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 29953.86 EUR ar publiskā finansējuma daļu 20967.69 EUR un privātā finansējuma daļu 8986.17 EUR.

sat ansamblis

Mairita Dreimane