uznemaju biedriba logoApvienojoties aktīviem uzņēmējiem, jūlijā darbību uzsākusi biedrība “Uzņēmēji Gulbenes novadam” ar vīziju par spēcīgas kopienas veidošanu, nodrošinot zināšanu pārnesi un sinerģisku sadarbību starp privāto un publisko sektoru, tādējādi stiprinot Gulbenes novada konkurētspēju un labklājību ilgtermiņā.

Uzņēmējdarbība ir vietējās ekonomikas dzinējspēks, kas aktivizē nodarbinātību un stimulē teritorijas attīstību.  Gulbenes novads var lepoties ar zinošām un aktīvām personībām, daudzveidīgu uzņēmējdarbības vidi un plaši atpazīstamiem produktiem. Lai uzņēmēju pieredzi un zināšanas izmantotu novada attīstībā, izveidota biedrība “Uzņēmēji Gulbenes novadam”, kas apvieno nacionāla mēroga vadošus uzņēmumus - kokapstrādes, metālapstrādes, mežizstrādes, pārtikas pārstrādes u.c. nozarēs - nodrošinot darbu vairāk nekā 1000 darbiniekiem un radot ekonomisko pienesumu vairāk nekā 100  milj.eiro vērtībā.

SIA “Avoti SWF” īpašnieks U.Misiņš uzsver, ka “biedrības mērķis ir izrādīt iniciatīvu Gulbenes novada attīstības veicināšanā, lai jau tuvākajā nākotnē radītu  progresīvu vidi jaunajiem speciālistiem un ģimenēm, kā arī nodrošinātu labvēlīgus apstākļus darbam, izaugsmei un atpūtai.”

Pērn, atbalstot skolēnu un pieaugušo izglītību, nodrošināta aktīva līdzdalība profesionālās izglītības piedāvājuma saglabāšanai novada teritorijā. Ideju autoru un jaunuzņēmēju  atbalstam agrīnā attīstības posmā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai apliecināta vajadzība biznesa inkubatora struktūrvienības izveidei Gulbenes pilsētā, nodrošinot aktīvu biedru līdzdalību mentoru tīkla paplašināšanai, daloties ar vairāk kā 20 gados uzkrātu uzņēmējdarbības pieredzi. Turpmāk biedri  veidos dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, plāno realizēt projektus, kas orientēti uz novada vispārēju konkurētspējas paaugstināšanu reģionālā mērogā.

Aicinām novada attīstībā ieinteresētas personas  pievienoties biedrībai “Uzņēmēji Gulbenes novadam”, sazinoties ar valdes pr-ja vietnieku Rolandu Rudīti pa tālr. 29499088. 

Ticot sociāli atbildīgai uzņēmēju sadarbībai,

“Uzņēmēji Gulbenes novadam” biedri