11 nozares 5kartaEiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros mācību centrs “Austrumvideme” piedāvā apgūt divas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Ēku siltināšana” un “Mazā biznesa organizēšana”. Pieteikšanās mācībām līdz 22. oktobrim.

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Ēku siltināšana”

5.kārta Ēku siltināšana

Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas īss apraksts: Izglītības procesā sniegt izglītojamiem teorētiskās zināšanas un prasmes ēku siltināšanā. Veidot izpratni par ēku siltināšanas darbu veidiem un nozīmi, tādejādi paaugstinot energoefektivitāti. Pielietot materiālmācībā iegūtās zināšanas ēku siltināšanas tehnoloģijas jautājumu risināšanu.

Programmas stundu skaits: 160 (5 mēneši)
Līdzmaksājuma apjoms: EUR 50,80

Apmācību vietas un kontaktinformācija:
GULBENĒ, Ozolu iela 1 - 29462624
ALŪKSNĒ, Pils iela 21 - 26555503
RĒZEKNĒ, Latgales iela 20 - 26445987
MADONĀ, Rīgas iela 4 - 28383130
KĀRSAVĀ, Vienības iela 101 - 29462624
JĒKABPILĪ, Brīvības ielā 208 - 28684297

 Profesionālās pilnveides izglītības programma “Mazā biznesa organizēšana”

5.kārta Mazais bizness

Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas īss apraksts: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamajos mazā biznesa uzsākšanai, formām, videi, likumdošanai, procesa elementiem, funkcionēšanai, riskiem un finansēšanas avotiem, elementārām zināšanām Latvijas Republikas nodokļu un grāmatvedības likumdošanā.

Programmas stundu skaits: 160 (5 mēneši)
Līdzmaksājuma apjoms: EUR 40,00

Apmācību vietas un kontaktinformācija:
GULBENĒ, Ozolu iela 1 - 29462624
ALŪKSNĒ, Pils iela 21 - 26555503
RĒZEKNĒ, Latgales iela 20 - 26445987
MADONĀ, Rīgas iela 4 - 28383130
JĒKABPILĪ, Brīvības ielā 208 - 28684297
BALVOS, Brīvības ielā 55 - 29167198