Prakses un darba vietas Gulbenes novadā

Gulbenes novada Izglītības pārvalde aicina Gulbenes novada uzņēmējus sadarboties un piedalīties aptaujā par uzņēmumam nepieciešamiem speciālistiem un prakses iespējām.

Lai stiprinātu sadarbību ar profesionālās ievirzes un augstākās izglītības iestādēm, kā arī  mērķtiecīgi piesaistītu jauniešus Gulbenes novadā un risinātu jauno speciālistu piesaistes jautājumu novada uzņēmumiem, Gulbenes novada pašvaldība aicina Gulbenes novada uzņēmējus līdz 5.februārim sniegt informāciju par  uzņēmumam nepieciešamiem speciālistiem un prakses iespējām 2021.gadā, aizpildot anketu: https://ej.uz/3a51

Atbilstoši anketas datiem Gulbenes novada Izglītības pārvalde apkopos informāciju par prakšu vietām novada teritorijā tautsaimniecības nozaru un profesionālās kvalifikācijas kontekstā, un veidos piedāvājumu jauniešiem no tehnikumiem, koledžām, augstskolām. Mērķtiecīgi vēlamies tuvināt profesionālās izglītības iestādes audzēkņus novadā, tādēļ pērn veidota video vizītkarte par darba un atpūtas piespējām novadā.

Atgādinām, ka atbilstoši pašvaldības apstiprinātājiem saistošajiem noteikumiem, par prakses un vasaras darba pieredzes nodrošināšanu jauniešiem, iespēja pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.

Gulbenes novada Izglītības pārvalde