DizprojektsIkgadējām konkursam “Dižprojekts 2020” biedrība “SATEKA” šogad ir izvirzījusi SIA “Pakalnieši” projektu Mājas siera ražošanas telpu paplašināšana. “Dižprojekts 2020” nominācija tiks piešķirta, balstoties uz partnerību, ekspertu un sabiedrības balsojumu.  Tādēļ atbalstīsim savējos un balsosim par “Pakalnieši” veikumu līdz 15.februārim vietnēs:

Kā informē “SATEKA”, pateicoties vairāku LEADER projektu īstenošanai, SIA “Pakalnieši” saimniecei Inetai Dambrovai ir izdevies piepildīt sen lolotu sapni par siera māju. Ieguldot LEADER projektu un  pašu finansējumu, siera māja tika izveidota vecajā kūtī, kas būvēta 1926.gadā. Siera māja tapusi divu gadu garumā. Tajā atsevišķi ir izveidota ražošanas zona, produkcijas uzglabāšanas un izsniegšanas zona, kā arī izveidota plaša degustācijas zāle ar aprīkojumu. Līdz šī projekta īstenošanai uzņēmums sieru ražoja mazās ražošanas procesam pielāgotās telpās, kas atradās dzīvojamā mājā. Uzņēmums ražo ne tikai 25 dažādu garšu sierus (gan sāļus, gan saldus), bet arī siera bumbiņas, jogurtus, sviestu ar zaļumiem, sviestu ar kaņepēm, svaigos sierus, triju veidu saldās biezpiena bumbiņas želejā, marinētu sieru, kā arī kūpinātas asās siera standziņas.   

Projekta ietvaros uzņēmums iegādājies pamatlīdzekļus siera ražošanai un uzglabāšanai: aukstuma kameru, ražošanas virtuves aprīkojumu. Tāpat projekta ietvaros iegādātas un uzstādītas ārdurvis un ielikti logi, izbūvēta ventilācijas automātiskā sistēma, iegādāta un uzstādīta gāzes apkures un apgādes sistēma. Tāpat  iegādāti sendvičpaneļi ēkas ražošanas telpu izbūvei. Lielāko daļu siera mājas atjaunošanas darbu izmaksas SIA “Pakalnieši” sedza no saviem līdzekļiem.

Pēc projekta īstenošanas ir uzlabota darba vide un apstākļi (nodrošināta piemērota telpas temperatūra un plašāka darba vieta, tāpat samazināts fiziski smagais roku darbs), ir atsevišķa gatavās produkcijas uzglabāšanas telpas. Uzņēmums šobrīd nodrošina četras  darba vietas. Pēc projekta īstenošanas uzņēmums interesentiem var piedāvāt aptuveni divu stundu ekskursiju, kuras laikā ir iespēja ielūkoties siera ražošanas procesā, nogaršot dažādu veidu sāļos un saldos sierus.

Siera mājas ražošanas telpu un degustācijas zāles aprīkojums ir iegādāts, realizējot vēl divus LEADER projektus. Vienā projektā tika iegādātas ražošanas virtuves aprīkojums, tajā skaitā gāzes plītis un plauktu sistēmas. Otrā projektā tika iegādāts aprīkojums degustācijas zālei: galdi, krēsli, datortehnikas aprīkojums, ekrāns, projektors.  

Konkursa “Dižprojekts 2020”  mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER pieeju un saņēmis finansējumu. Jāatceras, ka galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste