Drukāt

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, izsludina atklātu konkursu uz  pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amatu.

Valdes locekļa pienākums ir vadīt un pārstāvēt kapitālsabiedrību atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem, pilnvarojuma līgumam un normatīvo aktu prasībām.

Kandidātam/-ei izvirzāmās prasības:

Nepieciešamās kompetences

Nominācijas procesā nevar piedalīties un par kandidātu/-i uz valdes locekļa amatu kļūt persona, uz kuru attiecas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi, kas liedz ieņemt valdes locekļa amatu.

Kandidātam/-ei jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

Pieteikuma dokumentus, ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesam” var iesnieg Alūksnes novada pašvaldībai:

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 12.marta plkst. 16.00

Ar izraudzīto kandidātu tiks slēgts pilnvarojuma līgums par valdes locekļa pienākumu izpildi.

Mēneša atlīdzība no 1570 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Ar nominācijas procesa nolikumu, nominācijas komisijas sastāvu un informācija par situāciju SIA “Alūksnes nami”, tās stratēģiju (kopsavilkumu), mērķiem un izaicinājumiem var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapas www.aluksne.lv sadaļā “Vakances”.

Kontaktpersona: Nominācijas komisijas priekšsēdētājs Dzintars Adlers tālr. 29299933

Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis, informē, ka pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Piesakoties konkursam uz vakanto valdes locekļa amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei konkursa mērķim – kandidātu atlases nodrošināšanai.