Alūksnes novada pašvaldība, Reģ. Nr.90000018622, izsludina pretendentu pieteikšanos uz bāriņtiesas locekļa amatu. Amata pienākumi jāveic Mālupes, Malienas, Jaunannas, Annas pagastos.

Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • sasniegts 30 gadu vecums;
 • kura ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija.

Papildus Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas un 11.panta izvirzītajām prasībām:

 • izpratne par bāriņtiesas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • labas organizatora iemaņas un komunikācijas spējas;
 • labi orientēties Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības sistēmā;
 • augstas darba spējas, precizitāte;
 •  iniciatīva, spēja plānot savu darbu, augsta atbildības sajūta;
 • prasme pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • „B” kategorijas autovadītāja tiesības;
 •  vēlams - apgūta bāriņtiesas loceklim nepieciešamā Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.984 “Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību” noteiktā mācību programma.

Amatam noteiktā mēnešalga 780 EUR.

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV),  vēlams rekomendācijas, līdz 2021.gada 12.aprīlim plkst.15.00 nosūtīt uz e-pastu , pa pastu (adrese: Alūksnes novada dome, Dārza ielā 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301) vai iesniegt personīgi – Alūksnes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Kontaktpersona: Gunta Vanaga, t. 26411168