Nodarbinātības Valsts aģentūras Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule informē, ka šobrīd NVA Balvu filiāles Gulbenes KAC ir 90 brīvas vakances pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros SIA “Avoti SWF”. Filiāle aicina aktīvi  pieteikties visus jauniešus , kas sasnieguši 18 gadu vecumu un, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, lai šī pasākuma ietvaros varētu strādāt SIA “Avoti SWF” ceha strādnieka profesijā.

Pasākuma mērķis: Veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Reģistrēties dalībai var NVA mājas lapā:

https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem