201525609 4346308512046962 978949057959244757 n

Pamatojoties uz izmaiņām nodokļu tiesību aktos, ar š.g. 1. jūliju saimnieciskās darbības veicējiem (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji) un autoratlīdzību saņēmējiem:

  • ir jāveic sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% apmērā (līdzšinējo 5% vietā);
  • ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), kas jāveic par ienākumiem, kas 1500 eiro/ceturksnī.

VID atgādina, ka pašnodarbinātie un autori, kuri nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu ienākums turpmāk šogad nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī, var izvēlēties neveikt jaunās minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Ja pašnodarbinātā persona prognozē, ka viņa ienākumi no saimnieciskās darbības NEsasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī, lai minimālās obligātās iemaksas NEtiktu aprēķinātas un NEbūtu jāmaksā:

  • līdz š.g. 15.jūlijam www.eds.vid.gov.lv rosinam Jūs iesniegt VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem.
    Iesniegums jāiesniedz brīvā formā EDS sadaļā “Sarakste ar VID” – līdz 2021. gada
  • 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni; līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

VID skaidrojošais video materiāls: https://www.youtube.com/watch?v=z9b7dKEQVOM

Lasi vairāk