“VAKS” Kooperatīvā sabiedrība, reģ. Nr. 44103005731, juridiskā adrese: Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201 (Operators), ir sagatavojusi rūpniecisko avāriju novēršanas programmu Gulbenes struktūrvienībai "Torņkalns", Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, kas nodarbojas ar graudu pirmsapstrādi un uzglabāšanu, kā arī ar minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu un tirdzniecību.

Rūpniecisko avāriju novēršanas programma sagatavota ar mērķi raksturot uzņēmumā ieviestās sistemātiskās darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu drošu amonija nitrāta minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu pārkraušanu un rīcības, kas ir paredzētas potenciāli iespējamās ārkārtas situācijās.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 3. augusta līdz 9. augustam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 3. augustā plkst. 16.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes publicēto saiti (tiks publicēta 2. augustā).

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par rūpnieciskās avāriju novēršanas programmas saturu. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 9. augustam SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par Operatora rūpnieciskās avāriju novēršanas programmas saturu tiks sniegtas līdz 10. augusta plkst. 17:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem var sūtīt līdz š.g. 9. augustam Operatoram (e-pasts: ) un Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173,
e-pasts: ).

Anna Brokāne
SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment