Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mūzikas instrumentu piegāde Gulbenes Mūzikas skolai", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/49.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.10.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mūzikas instrumentu piegāde Gulbenes Mūzikas skolai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/49.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 21.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RDL”, reģ. Nr. 40003215103, ar līgumcenu EUR 7324,00 bez PVN.

Lemums_2015_49.pdf

Ligums_RDL.pdf