Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Dārzeņu piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādēm". Iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2013/3.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Dārzeņu piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādēm", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2013/3.

Saņemto piedāvājumu skaits –2.

Sakarā ar to, ka nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā, Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija nolēma pārtraukt iepirkumu.

Lēmums