Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kartupeļu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/45.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.07.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_45.doc

pielikums_1_pieteikums.docx

pielikums_2_tehniskas_specifikacijas.xlsx

pielikums_3_tehniskais_finansu_piedavajums.xlsx

pielikums__4_liguma_projekts.doc